UV lúče eliminujú kmene baktérií, ale aj vírusy a roztoče, teda parazity žijúce vo vode. Proces eliminácie baktérií však prebieha iba vtedy, keď je voda priamo vystavená UV žiareniu. V prípade sterilizátora - tento proces prebieha iba v tzv reakčná komora. Voda nemôže absorbovať ultrafialové lúče a keď vyteká zo sterilizátora, je nielen bez baktérií, rias, húb a vírusov, ale ani nezachováva ultrafialové lúče, ktorým bola predtým vystavená. Vďaka tomu ho môžete bezpečne používať bez obáv z priameho vplyvu ultrafialových lúčov na zdravie ľudí alebo zvierat.  Ultrafialová sterilizácia preto nie je pre ľudí škodlivá, pokiaľ nie sú vystavené priamemu ultrafialovému svetlu. Z tohto dôvodu - mechanizmus žiarovky s k nej pripojeným UV vláknom je možné spustiť, iba ak je v reakčnej komore, t.j. vo vnútri sterilizátora.

UV sterilizátory vody

Nordic-Tec-UV-lampa
275,00 €