Obchodné podmienky

Fakturačné a reklamačné údaje:

MarWell Trade s.r.o.
Zaježová 125
962 63 Pliešovce

IČO: 52958779
DIČ: 2121189169

Mob: +421 (0) 948004348
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

OR OS v Banskej Bystrici odd.: Sro, vložka č.38348/S
Naša firma nie je platcom DPH


Platobné podmienky:

Bankové spojenie pre SR:
Fio Banka, a.s.
IBAN: SK27 8330 0000 0025 0180 7311

Bankové spojenie pre CZ:
Fio Banka, a.s.
IBAN CZ16 2010 0000 0025 0180 7311

Spôsob úhrady pre EU:
PayPal
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Všetok tovar uvedený na našich stránkach je použitý, testovaný, plne funkčný a bez závad. Použitý tovar neobsahuje krabicu, príslušenstvo, manuál, inštalačné médiá a podobne (pokial nie je uvedené inak). Fotografie na našich stránkach sú skutočné, ale z dôvodu väčšieho počtu jednotlivých produktov nemusia zobrazovať skutočný stav (drobné kozmetické nedostatky pri použitom tovare). Vzhľadom na to, že sme priamy dovozca výpočtovej techniky do SR zo zahraničia, nemusia mať notebooky slovenskú klávesnicu (tzn. chýba diakritika)! Tovar ktorý ponúkame máme SKLADOM.


Spôsob dodania:

DPD pre SR
Zásielkovňa / Packeta pre CZ a EU

Poštovné a balné SR / 5,- eur
Poštovné a balné CZ / 7,- eur
Poštovné a balné EU / 10,- eur

Dobierka:
1,- Eur pre SR aj CZ


Právo na odstúpenie od zmluvy:

Zákazník má právo podľa zákona č. 102/2014 Z. z. na odstúpenie od zmluvy (tzn. vrátenie tovaru) do 14 dní od prevzatia pri uzatvorení zmluvy na diaľku. Toto právo sa vzťahuje iba na spotrebiteľa, spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatvorení a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Pokiaľ zákazník chce odstúpiť od zmluvy, je povinný urobiť tak písomnou formou v lehote 14 dní od prevzatia tovaru a súčasne je povinný tovar vrátiť do 14 dní od doručenia späť dodávateľovi v pôvodnom obale, so všetkým príslušenstvom a v rovnakom stave, v akom tovar obdržal. Po vrátení a kontrole tovaru je dodávateľ povinný vrátiť čiastku zaplatenú za Tovar a to najneskôr do 14 dní od prijatia tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Vzhľadom na to, že dobierku dodávateľ nemôže pred prevzatím skontrolovať, či ide o tovar zakúpený u predávajúceho, ako aj čo do stavu a kompletnosti vracaného tovaru, pri zaslaní na dobierku tovar nepreberáme a necháme ho vrátiť späť zákazníkovi, pričom sa doba dopravy započítava do 14 dní na vrátenie tovaru!


Záruka:

Na použitý tovar sa vzťahuje zákonom stanovená lehota označená ako zodpovednosť za poruchy v dĺžke 12 mesiacov odo dňa doručenia. Na nový tovar 24 mesiacov odo dňa doručenia. Pri notebookoch sa záruka nevzťahuje na batérie. Záruka je uplatniteľná na základe predloženia faktúry ktorá súčasne slúži ako záručný list. Za vadu tovaru, na ktorú predávajúci kupujúceho upozornil a tovar kupujúcemu predal za nižšiu cenu, predávajúci nezodpovedá v zmysle ustanovenia § 618 Občianskeho zákona. Záruka je uplatniteľná len v našej firme (pokial nie je uvedené inak). Pokiaľ zistíme akýkoľvek hardwarový alebo iný neodborný zásah do tovaru, záruka môže byť stornovaná.

Reklamačný poriadok:

 1. Kupujúci má právo uplatniť záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady tovaru, vzťahuje sa na naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
 2. Kupujúci je povinný zaistiť prehliadku tovaru čo najskôr po jeho prevzatí. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len pokiaľ preukáže, že tieto chyby mal tovar v dobe prevzatia tovaru.
 3. Pri tovare typu software sa záruka vzťahuje výhradne na fyzickú čitateľnosť inštalačných médií. V okamihu odstránenia ochranných prostriedkov (fólií, pečatí, otvorenie obálky, apod.) sa kupujúci stáva oprávneným užívateľom softwarového produktu a akceptuje licenčné podmienky výrobcu software. Tento druh tovaru už nie je možné vrátiť predávajúcemu.
 4. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:
  1. stratou dokladu o kúpe.
  2. pokiaľ vypršala pri reklamovanom tovare dňom prevzatia do opravy záručná doba.
  3. porušením ochranných či záručných pečatí a nálepiek, pokiaľ sú na výrobku.
  4. mechanickým poškodením tovaru.
  5. elektrickým poškodením (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje).
  6. poškodením tovaru pri preprave (tieto škody je nutné riešiť priamo s dopravcom).
  7. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi kancelárskemu prostrediu.
  8. neodbornou dodatočnou montážou (demontážou) komponentov PC (platí pre montované PC).
  9. pokiaľ bol tovar alebo jeho časť poškodená počítačovým vírusom.
  10. ak sa porucha prejaví iba u software, u ktorého nie je zákazník schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného software a spotrebného materiálu.
  11. ak tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácií, alebo všeobecnými zásadami.
  12. poruchy a poškodenia spôsobené prevádzkovaním produktu mimo špecifikácií daných výrobcom (pretaktovanie a pod.).
  13. zapojením do elektrickej siete neodpovedajúcej príslušnej STN.
  14. ak bol tovar poškodený živlami.
 1. Kupujúci nemá právo uplatniť si záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvorenia zmluvy upozornený, alebo s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 2. Predávajúci, v zmysle platných zákonov, si vyhradzuje právo nahradiť chybný a neopraviteľný tovar za iný, s porovnateľnými technickými parametrami.

 

Spôsob prevedenia reklamácie:

 1. Ak ide o vadu odstrániteľnú, predávajúci vadu odstráni a to bez zbytočného odkladu.
 2. Ak ide o vadu, ktorá sa nedá odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohla byť vec riadne používaná ako vec bez chyby, predávajúci vyrieši reklamáciu:
  1. výmenu veci za vec inú funkčnú takých istých, alebo lepších technických parametrov, alebo
  2. v prípade, že nemôže predávajúci previesť výmenu tovaru za iný, uzatvorí reklamáciu znížením ceny a vystavením dobropisu na chybnú vec.
 3. Reklamácia sa vybavuje výhradne v našej firme, nikdy nie u zákazníka, na základe písomnej reklamácie. Zákazník je povinný reklamovať vady písomne s uvedením doby, kedy sa vada prejavila po prvýkrát a spôsob, akým sa vada prejavuje, prípadne iné skutočnosti potrebné k posúdeniu a odstráneniu vady.
 4. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje iba k popisu vady uvedenej zákazníkom v reklamácii.
 5. Zákonom stanovená doba na vybavenie reklamácie je 30 dní.

Ochranu osobných údajov zabezpečuje predávajúci v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Posledná úprava 01/05/2020
MarWell Trade s.r.o.